Burgerwetenschap

Citizen science of crowdsourcing

Nadat de wetenschap institutionaliseerde in de 19e eeuw ontstond er een scheiding tussen ‘de wetenschapper’ en ‘de burger’. De twee leefden in zeer gescheiden werelden en hadden weinig met elkaar te maken. Oorspronkelijk werd wetenschap echter juist door burgers beoefend: hoe zit dat met die maan en die zon? Kom, laat ik eens wat op een kleitablet noteren. De laatste tijd is er een tendens gaande om burgers wederom te laten participeren. Met de ontwikkelingen op digitaal gebied wordt het steeds makkelijker om actief mensen te betrekken bij onderzoek.

Tijdens het KNAW-symposium op 16 juni 2016 over citizen science werd de website Iedereen Wetenschapper gelanceerd en gesproken over (de voors en tegens van) citizen science. Een ander aandachtspunt, dat hieronder behandeld wordt, was het verschil tussen crowdsourcing en citizen science.

Crowdsourcing

Hoewel er nog geen eenduidige definitie is, wordt gesproken van crowdsourcing als groepen mensen vrijwillig een bijdrage leveren bij het uitvoeren van (wetenschappelijk) werk, [1] bijvoorbeeld voor het verzamelen van gegevens.

Voordat de term crowdsourcing werd gebruikt waren er al projecten waarbij onderzoekers door burgers werden geholpen bij het verzamelen van data. Bekend is, dat onderzoekers van  het Meertens instituut [2] op huisbezoek gingen, om gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld dialecten.
Een andere vorm van crowdsourcing is mensen inschakelen om gegevens te analyseren. Een voorbeeld hiervan is het Milky Way Project [3] waarin objecten in de ruimte worden geanalyseerd aan de hand van gedetailleerde afbeeldingen.
In beide gevallen is de onderzoeker is verantwoordelijk voor een wetenschappelijke opzet en afhandeling.
Bij een crowdsourcing project voor wetenschappelijke doeleinden zijn protocollen en controles nodig en dat blijkt ook bij het project Ja, ik wil. Hier moesten oude ondertrouwakten via gestandaardiseerde invoervelden getranscribeerd worden, waarna de transcripties nog eens extra gecontroleerd werden.
De ontwikkelingen op digitaal gebied maken het steeds makkelijker om actief mensen te betrekken bij onderzoek. Dat zie je bij dit soort analyse-projecten, en bij de jaarlijkse griepmeting en tuinvogeltelling, waarbij data wordt geleverd.

Citizen science

Weer een andere vorm van crowdsourcing wordt citizen science genoemd.
Een voorstel tot een definitie is te vinden op http://iedereenwetenschapper.nl/article/wat-citizen-science.[4] Hierin wordt gesteld dat citizen science ‘een actieve en doordachte bijdrage is van het publiek aan wetenschappelijk onderzoek’.
Ook hier blijft de onderzoeker eindverantwoordelijk voor het onderzoeksproces en de verwerking van gegevens. Een voorbeeld van citizen science waarbij van deelnemers iets meer wordt verwacht dan alleen het aanleveren of verwerken van gegevens is eTeRNA (https://librarytrends.weblog.tudelft.nl/2016/03/29/citizen-science-closing-knowledge-gaps/).[5] Deelnemers aan dit spel om RNA moleculen te ontwerpen kunnen gezamenlijk aan wetenschappelijke artikelen werken.

Wat is het nou?

Citizen science is volgens de gevolgde redenering een specifieke vorm van crowdsourcing, dus het woordje of kan worden doorgestreept.

Of gaat het verder dan dat.
Het definitievoorstel voor de term citizen science lijkt door de praktijk te zijn ingehaald. Op de gelanceerde website Iedereen Wetenschapper wordt aan burgers een bijdrage gevraagd in de vorm van data-levering en data-analyse. De oorspronkelijke crowdsourcing versmelt hiermee tot citizen science.

De verwachting is dat steeds meer onderzoekers, ook aan de TU Delft, projecten zullen opzetten, waarbij de bijdrage van burgers wordt gevraagd.
De ervaringen met citizen science zoals op het symposium gedeeld, laten zien dat onderzoekers bij een eigen project goede ondersteuning kunnen gebruiken. De Library kan hier mogelijk een rol spelen. Naast opslag en beschikbaar maken van wetenschappelijke gegevens, wat al gebeurt via 3tudatacentrum, kan de Library voorlichting geven aan onderzoekers en deelnemers over citizen science projecten. Voor ondersteuning, educatie en het uitwisselen van ervaringen zou de Library, zowel digitaal als fysiek, diensten kunnen aanbieden.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
[2] https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/
[3] http://www.iedereenwetenschapper.be/projects/kijken-naar-de-geboorte-van-sterren
[4] http://iedereenwetenschapper.nl/article/wat-citizen-science
[5] https://librarytrends.weblog.tudelft.nl/2016/03/29/citizen-science-closing-knowledge-gaps/

Crowdfunding for academia

Every university wants to encourage the entrepreneurship of its students and at the same time, increase its visibility through their output. One new way is via the social supporting models of crowdfunding (financial support from an online community) and the crowdsourcing (support with services, ideas or content from an online community). Both were a hype in 2013 but they stayed around and they were adopted by universities around the world or by non-profit organisations as valuable alternative tools for the benefit of academia.

How does this parallel fund raising track works for universities now?

In USA, the University of Oregon took an active role in hosting a website, DuckFunder, for crowdfunding their students projects. Experiment.com is crowdfunding scientific research with a team behind the scenes that examines and approves an experiment before going public.

In UK there is an non-profit organisation, Hubbub, created for students, hosting a crowdfunding website for academia, colleges and schools. They defined the Sponsors and the Creators. The Creators (at least 16 years old) offer generic small rewards to the Sponsors – the “friends of the university” – to help the process of crowdfunding and get them involved in the projects of their interest. (Learn more)

In the Nederlands, University of Maastricht is busy with offering support to its students who want to find resources to realise their ideas. Both their crowdfunding and crowdsourcing projects can be found on their page on the Pifworld (Pay It Forward World).

University of Groningen supports its researchers and students via two websites made by/with the “social enterprise” Kentaa, who says it’s working with 9 of 13 Dutch universities to help raise funds for academic research projects. There one can find the webpages of Erasmus University Rotterdam, Wageningen UR, Radboud University and Twente University.

At TU Delft, somehow the students managed to (crowd)fund their projects via different and elsewhere available platforms. Among their initiatives, the following got a well deserved attention:

  • the Ocean Cleanup by Bojan Slat completed a fundraiser in 2014 that used the ABN AMRO platform SEEDS.
  • the Leg Bank for Colombia via the 1%Club platform – completed in 2014
  • Nuna 8 closed in the summer of 2015, via Zonnepanelendelen platform, crowdfunding specifically for systems based on sun energy.
    A picture of each sponsor was placed on the Nuna 8 solar car, which ended up winning the World Solar Challenge 2015 in Australia.
  • the EcoRunner – the hydrogen powered vehicle, still fighting to raise money on Indiegogo

What if we, as a library, step in as well to support our own gifted entrepreneur students? We could give them the channel they need for getting help with funds and resources from people who care in exchange for bringing TU Delft in the news with their great ideas.