LEGO® in Libraries

Playing with LEGO is fun and a great way to reduce stress, but… there’s more! Buidling with the blocks and mini figures can boost creativity, build up problem solving skills and help explain ideas and concepts to others. LEGO has developed special “Serious Play” buidling kits and even a certification programme for facilitators. Less seriously, you can mix and match your own LEGO kits and just experiment and that is just what we are going to do at TU Delft Library (coming soon!).

We are not the first academic library to <3 LEGO. A few weeks ago, I met Christian Lauersen from the Royal Library / Copenhagen University Library in Denmark who did a  great stop motion Lego movie as a library introduction for new students. The movie is made with so much fun and love, that it shows and students really connect to that and to the library.

LEGO workshop at Next LibraryLast year at Next Library, I did a LEGO workshop session “Everything is awesome” which made me realise how easy and powerful it is to imagine while building and then share your thoughts with a group.

Then there is Megan Lotts, who introduced LEGO to the Art Library at Rutgers University (New Jersey, USA) and talks about her experiences and lessons learned and some other examples in a nice interview in Library Journal. She is all about connecting with students and LEGO helps her do that:

This is what libraries really want. We want to engage. For me the LEGO [bricks] have been brilliant because they’re the same skills that we use when we research—[they’re] creative thinking skills, problem solving skills. And I find that now my students are honing these with the LEGO [bricks] they’re more prepared to search for library resources.” [quote from the interview]. That says it all, don’t you think?

UXLib II conferentie; een kleine impressie

Screen Shot 2016-06-26 at 21.53.07

Eind juni heb ik de UXlibs (User eXperience in libraries) conferentie bezocht. Deze 2de editie van UXLib vond plaats in thestudio , een multi-purpose gebouw met prachtig ontworpen conferentieruimtes in het hartje Manchester (UK).

thestudio, manchester

Er waren ongeveer 150 collega’s uit verschillende landen aanwezig. De oprichter van deze conferentie is Andy Priestner. Hij werkt momenteel als manager van het Cambridge Library Futurelib innovatieprogramma en is ook trainer en consultant in het hoger onderwijs.

Het programma bestond uit keynotes van Donna Lanclos (Atkins library, UNC Charlotte) en Lawrie Philpps (JISC), praktische workshops, een Team Challenge, maar de belangrijkste focus lag op de sessies genaamd “Nailed, Failed, Derailed”, waar bibliotheek collega’s resultaten van hun UX onderzoek van afgelopen jaar met elkaar deelden.

cultural probe UXLibs
Cultural probe onderzoeksproject voor studenten

Het gebruik van UX (user experience) onderzoek in de bibliotheken is van groot belang. UX onderzoek kan ons helpen om veel problemen op te lossen en veel beter begrip van onze gebruikers te krijgen. De gebruiker wil niet leren hoe de bibliotheek werkt, hij wil de bibliotheek gebruiken. Het gebruik van UX methoden (oa etnografie, design thinking, human-centered design) stelt ons in staat om de kloof tussen de bibliotheek (en de diensten die wij aanbieden), en de gebruikers te dichten. UX betreft niet alleen survey of het aanbieden van goede klantenservice: alleen weten van onze gebruikers ze nodig hebben en willen is niet genoeg. Door observatie van hun gedrag krijgen we pas een volledig beeld. We moeten de resultaten van ons UX onderzoek gebruiken om nieuwe producten en diensten te creëren en niet alleen om rapporten te schrijven. Bibliotheken moeten deze resultaten delen met elkaar en blijven experimenteren. Ze moeten bestaan in een netwerk en niet losstaand van elkaar.

Als een rode draad tijdens de “Nailed, Failed, Derailed” sessies , de keynote’s en tijdens de hele conferentie in algemeen, werd gesproken over tegenvallers–mislukte projecten, mislukte onderzoeken. Het is niet erg als iets mislukt, leer van je fouten en probeer het vooral opnieuw.

Ik heb een aantal “Nailed, Failed, Derailed” sessies kunnen bezoeken:

 1. Paul-Jervis Heath (ModernHuman, Futurelib) – gaf een presentatie over hoe je UX succes kunt vergroten door op een veilige wijze je tegenvallers te omarmen tijdens het ontwerp proces.
 2. Eva-Christina Edinger (Universität Zürich) – gaf en presentatie over hoe bibliotheekruimtes soms op labryinths en gesloten gemeenschappen lijken;
  presentatie Eva UXLibs
  Links of rechts? Foto:Eva-Christina Edinger
 3. Josephine McRobbie & Andreas Orphanides (North Carolina State University) – hadden een gezamenlijke presentatie over hun uitdagingen om de communicatie kanalen (denk aan e-boards, mapen, borden) binnen hun gebouw te verbeteren.
 4. Phil Cheeseman & Karin Tusting (Lancaster University)– spraken over een innovatief project dat nog in ontwikkeling is. Ze wilden graag met behulp van beacons antwoord krijgen op de volgende vragen: hoe navigeren de studenten in de Library? Hoe maken de studenten gebruik van de studieruimtes? Het project mislukte bijna volgens Phil omdat het verwerken van de grote bulk data een uitdaging was, maar hij was ook optimistisch over het bereiken het uiteindelijke resultaat.

Opvallend tijdens de UXLib conferentie was dat er veel collega’s waren die geïnteresseerd waren in het gebruik van beacons in hun bibliotheken o.a. bovengenoemde Phil Cheesman , Paul-Jervies Heath. Toen ik hen vertelde dat wij vorige jaar onze beacon Library Tour hebben gelanceerd waren ze aangenaam verast en ze wilden graag kennis en informatie uitwisselen.

De Team Advocacy Challenge bestond uit 3 thema’s.

 • Marketing Upwards (promoten van de UX aan senior managers)
 • Collaboration (promoten van UX aan collega’s buiten je eigen team of bibliotheek)
 • Recruitment (rekruteren van gebruikers voor je UX research project)

Uit elk thema werd een winnende team gekozen. De uiteindelijke 3 winnende teams moesten hun pitch opnieuw presenteren voor de hele conferentie.

IMG_1913
De winnende recruitment team aan het werk

Ik was zelf ingedeeld in de Recruitment team en we hebben gewonnen. Wij hebben een leuke (intrinsiek) manier bedacht om studenten te betrekken bij het ontwikkelen van een nieuwe ruimte in de bibliotheek.

Hetgeen hier boven beschreven staat is maar een kleine impressie van de conferentie. Het is onmogelijk om alles in een verslag weer te geven. Zeer inspirerend en interactief, UXLibs is een conferentie die je vooral persoonlijk moet ervaren.

Mocht je meer willen weten over de conferentie (of wil je ook een foto impressie zien van gerenoveerde Central Library of Manchester ;-)), neem contact met mij op. Ik heb veel informatie verzameld en praat je graag bij.

 

 

Burgerwetenschap

Citizen science of crowdsourcing

Nadat de wetenschap institutionaliseerde in de 19e eeuw ontstond er een scheiding tussen ‘de wetenschapper’ en ‘de burger’. De twee leefden in zeer gescheiden werelden en hadden weinig met elkaar te maken. Oorspronkelijk werd wetenschap echter juist door burgers beoefend: hoe zit dat met die maan en die zon? Kom, laat ik eens wat op een kleitablet noteren. De laatste tijd is er een tendens gaande om burgers wederom te laten participeren. Met de ontwikkelingen op digitaal gebied wordt het steeds makkelijker om actief mensen te betrekken bij onderzoek.

Tijdens het KNAW-symposium op 16 juni 2016 over citizen science werd de website Iedereen Wetenschapper gelanceerd en gesproken over (de voors en tegens van) citizen science. Een ander aandachtspunt, dat hieronder behandeld wordt, was het verschil tussen crowdsourcing en citizen science.

Crowdsourcing

Hoewel er nog geen eenduidige definitie is, wordt gesproken van crowdsourcing als groepen mensen vrijwillig een bijdrage leveren bij het uitvoeren van (wetenschappelijk) werk, [1] bijvoorbeeld voor het verzamelen van gegevens.

Voordat de term crowdsourcing werd gebruikt waren er al projecten waarbij onderzoekers door burgers werden geholpen bij het verzamelen van data. Bekend is, dat onderzoekers van  het Meertens instituut [2] op huisbezoek gingen, om gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld dialecten.
Een andere vorm van crowdsourcing is mensen inschakelen om gegevens te analyseren. Een voorbeeld hiervan is het Milky Way Project [3] waarin objecten in de ruimte worden geanalyseerd aan de hand van gedetailleerde afbeeldingen.
In beide gevallen is de onderzoeker is verantwoordelijk voor een wetenschappelijke opzet en afhandeling.
Bij een crowdsourcing project voor wetenschappelijke doeleinden zijn protocollen en controles nodig en dat blijkt ook bij het project Ja, ik wil. Hier moesten oude ondertrouwakten via gestandaardiseerde invoervelden getranscribeerd worden, waarna de transcripties nog eens extra gecontroleerd werden.
De ontwikkelingen op digitaal gebied maken het steeds makkelijker om actief mensen te betrekken bij onderzoek. Dat zie je bij dit soort analyse-projecten, en bij de jaarlijkse griepmeting en tuinvogeltelling, waarbij data wordt geleverd.

Citizen science

Weer een andere vorm van crowdsourcing wordt citizen science genoemd.
Een voorstel tot een definitie is te vinden op http://iedereenwetenschapper.nl/article/wat-citizen-science.[4] Hierin wordt gesteld dat citizen science ‘een actieve en doordachte bijdrage is van het publiek aan wetenschappelijk onderzoek’.
Ook hier blijft de onderzoeker eindverantwoordelijk voor het onderzoeksproces en de verwerking van gegevens. Een voorbeeld van citizen science waarbij van deelnemers iets meer wordt verwacht dan alleen het aanleveren of verwerken van gegevens is eTeRNA (https://librarytrends.weblog.tudelft.nl/2016/03/29/citizen-science-closing-knowledge-gaps/).[5] Deelnemers aan dit spel om RNA moleculen te ontwerpen kunnen gezamenlijk aan wetenschappelijke artikelen werken.

Wat is het nou?

Citizen science is volgens de gevolgde redenering een specifieke vorm van crowdsourcing, dus het woordje of kan worden doorgestreept.

Of gaat het verder dan dat.
Het definitievoorstel voor de term citizen science lijkt door de praktijk te zijn ingehaald. Op de gelanceerde website Iedereen Wetenschapper wordt aan burgers een bijdrage gevraagd in de vorm van data-levering en data-analyse. De oorspronkelijke crowdsourcing versmelt hiermee tot citizen science.

De verwachting is dat steeds meer onderzoekers, ook aan de TU Delft, projecten zullen opzetten, waarbij de bijdrage van burgers wordt gevraagd.
De ervaringen met citizen science zoals op het symposium gedeeld, laten zien dat onderzoekers bij een eigen project goede ondersteuning kunnen gebruiken. De Library kan hier mogelijk een rol spelen. Naast opslag en beschikbaar maken van wetenschappelijke gegevens, wat al gebeurt via 3tudatacentrum, kan de Library voorlichting geven aan onderzoekers en deelnemers over citizen science projecten. Voor ondersteuning, educatie en het uitwisselen van ervaringen zou de Library, zowel digitaal als fysiek, diensten kunnen aanbieden.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
[2] https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/
[3] http://www.iedereenwetenschapper.be/projects/kijken-naar-de-geboorte-van-sterren
[4] http://iedereenwetenschapper.nl/article/wat-citizen-science
[5] https://librarytrends.weblog.tudelft.nl/2016/03/29/citizen-science-closing-knowledge-gaps/